Η συντόμευση CLAP (C(cleft): σχιστία L(lip): Χείλους A(alveolus): Φατνιακής απόφυσης P(palate):Υπερώας περιλαμβάνει τα ανατομικά μέρη της σχιστίας στα οποία προστίθενται μπροστά η θέση (δεξιά/αριστερά), η πλευρά ( ετερόπλευρη/αμφίπλευρη) η σοβαρότητα (τέλεια/ατελής/μικρού τύπου), και πίσω η βλάβη της υπερώας κατά Veau

Original size is 554 × 285 pixels