Μηνιγγομυελοκήλη : a. Υπερηχογραφική εικόνα της σπονδυλικής στήλης b. Διεγχειρητική εικόνα μετά την υστεροτομία και πριν την αποκατάσταση της βλάβης c. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης και την συρραφή του δέρματος του εμβρύου

Original size is 554 × 146 pixels