Σχηματική απεικόνιση: a. φυσιολογική σπονδυλική στήλη b. κλειστή δισχιδής ράχη με τούφα τριχών και απουσία σπονδυλικών πετάλων c. ανοικτή δισχιδής ράχη με προβολή σκληρής μήνιγγας και νευρικού ιστού (μυελομηνιγγοκήλη)

Original size is 554 × 326 pixels