Ανοικτή δισχιδής ράχη: Μηνιγγομυελοκήλη με τον νευρικό ιστό (πλακόδιο) σε έκθεση στο κατώτερο σημείο (βέλος)

Original size is 267 × 210 pixels