Οβελιαία τομή εμβρύου 23 εβδ. +4 ημερών: a. Chiari II δυσπλασία με μεγάλη μείωση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ΕΝΥ (μαύρο βέλος). Συμπίεση του οπίσθιου βόθρου , εξάλειψη της 4ης κοιλίας του εγκεφάλου , παρεκτόπιση της κατώτερης παρεγκεφαλίδας εντός της μεγάλης δεξαμενής (λευκό βέλος) b. Ανοικτή βλάβη στην κατώτερη οσφυϊκή μοίρα με απουσία δέρματος ενώ κατώτερα της βλάβης αποκαλύπτονται ο νωτιαίος μυελός και το πλακόδιο δίνοντας την εικόνα της μυελόσχισης (λευκό βέλος) c. Οβελιαία τομή στις 28 εβδομάδες μετά από ενδομήτρια χειρουργική αποκατάσταση πριν από 4 εβδ. :Βελτίωση της ποσότητας του ΕΝΥ (μαύρο βέλος). Παρουσία στην 4η κοιλία του εγκεφάλου και στην μεγάλη δεξαμενή ΕΝΥ (λευκό βέλος) d. Περαιτέρω αύξηση του ΕΝΥ στον οπίσθιο βόθρο . Στο επίπεδο της βλάβης που πλέον είναι κλειστή παρατηρείται η χαμηλή πρόσφυση του νωτιαίου μυελού

Original size is 554 × 724 pixels