Κλειστή δισχιδής ράχη: Μηνιγγοκήλη. Τυπική στο ύψος της ΟΜΣΣ . Το νεογνό δεν είχε νευρολογικά συμπτώματα και η βλάβη αποκαταστάθηκε χειρουργικά

Original size is 307 × 432 pixels