Ανοικτή δισχιδής ράχη: Μυελόσχιση. Από το κεντρικό κανάλι του νωτιαίου σωλήνα (βέλος) παρατηρείται έξοδος ΕΝΥ

Original size is 462 × 333 pixels