Υπερηχογραφική απεικόνιση: Μερική αγενεσία μεσολόβιου σώματος

Original size is 576 × 396 pixels