Απεικόνιση μερικής απουσίας μεσολόβιου σώματος στην MRI εγκεφάλου

Original size is 319 × 271 pixels