Υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά ταξινόμησης διάτασης ουροποιητικού συστήματος (A) προσθιοπίσθια διάμετρος πυέλου (B) καλυκική διάταση (C)λέπτυνση του παφρεγχύματος στις 37 εβδ. (D) Φυσιολογική υπερηχογένεια νεφρικού παρεγχύματος (φλοιομυελική διαφοροποίηση) στις 34 εβδ. (E) διάταση ουρητήρα στις 34 εβδ. (F) Φυσιολογική ουροδόχος κύστη και αμνιακό υγρό

Original size is 496 × 614 pixels